Kategori islam

1

Dosa Riba

Apa pendapat anda jika melihat orang yang menikahi ato menzinahi ibunya sendiri ato anda menemui pezina yang sudah berkali2 pasti umpatan dan celaan makian tindakan keji jijik,lalu apa yang anda lakukan jika menemui pelaku riba ,biasa aja ato sudah umum bahkan mungkin anda hormati anda sanjung2 dengan mengharapkan sisa hasil riba dia krn anda termasuk pemodal usaha ribanya………??

1

Riba,Sekejam Memperkosa Ibu Kandung Sendiri

“Riba itu ada tujuh puluh tiga model (pintu) dan dosa model riba yang paling ringan bagaikan dosa orang yang memperkosa ibu kandungnya sendiri” (HR. Al Hakim, Ibnu Majah, dll, dishahihkan Al Albani dalam Shahihul Jami’, 3539)

0

Sibuk Mengurusi Aib Orang Laen

Menuntut ilmu itu sesuatu yg baik kerananya ia akan banyak membantu menyelesaikan banyak permasalahan yg kita hadapi karena keilmuan kita. Tetapi bila sudah berilmu BUKANLAH ALASAN utk mencari salah dan mengurusi aib orang lain, sehingga aib sendiri dilupakan , aib orang lain diurus

0

Mental Miskin Berjiwa Pengemis

Hallo,saudara terbaik kali ini kami bawakan cerita dapat dari channel telegram sengaja tak copas karena cukup menarik sebagai inspirasi dengan tema mental miskin berjiwa pengemis tema yang belom pernah di muat di blog lama saya apalagi di blog ini ,ok langsung di simak.

0

Istidraj

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa (Qs. Al-An’am: 44)

0

Nasib Kita Tidak Tertukar

Alloh Subhanahu wa taala berfirman, “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Alloh.” (QS. Al Hadiid [57] : 22)

0

Haramnya Musik

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan di antara manusia (ada) yang mempergunakan lahwul hadits untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan.” (QS: Luqman:6)

Sebagian besar mufassir berkomentar, yang dimaksud dengan lahwul hadits dalam ayat tersebut adalah nyanyian.